Строителна фирма „АРТСТРОЙ“ ООД има въведена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопастността при работа, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

Строителна фирма „АРТСТРОЙ“ ООД е член на Българската Камара на Строителите и е вписана в Централния професионален регистър на стоителя по всичките пет групи строежи:

СТРОИМ ЗАЩОТО ГО МОЖЕМ!

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


В своята работа ние винаги се стремим към това да бъдем професионалисти, да реализираме високи постижения, да работим с креативност и гъвкавост, за да сме сигурни, че резултатите, които ще постигнем са с най-добро качество.

НАШАТА МИСИЯ


Мисията, която следваме е да продължаваме да се развиваме като строителна компания, която следва най-новите пазарни тенденции в бранша.
Ние обхващаме и гарантираме целия цикъл по изграждане на една сграда, съоръжение или обект, като за всяка част от обслужването си гарантираме качество и професионализъм.