ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

кв.Секирово, гр.Раковски

Възложител:община Раковски

КРАТКО ОПИСАНИЕ:Реконструкция на централен площад в кв. Секирово ,гр. Раковски – I, II и III етап, Изграждане на кръгообразен декоративен площад.