ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. София ,ул.“Софроний Врачански “ № 143

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част:Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ:Жилищна сграда с гаражи УПИ III-132 по плана на гр.София,местност „ГГЦ-Зона В-17

>