ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.София,бул.“П.К.Яворов“ №44

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част: Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ:Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и магазини” в УПИ XI-410 ; кв.176 ; м.”Лозенец-III част