ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Айтос

Възложител: ЦДГ „Радост“ гр. Айтос

КРАТКО ОПИСАНИЕ:Извършване на основен ремонт на сграда ЦДГ „Радост „. Топлоизолация,подмяна на дограма, ремонт на покрив.