ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, местността „Лъгът“

Възложител: „ИЗАМЕТ“ ООД

Част: Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК и ОиВ инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда на три и пет етажа с магазини и офиси в първи етаж и подземни сгради.