ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Евредика 27

Възложител:гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Евредика 27

Част: Земни работи, част конструктивна ,част архитектурна, част електро, част В и К (вътрешна и външна)

КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Жилищна сграда“, кв.221 УПИ XVII