ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Чан 4

Възложител:„ЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД

Част: Земни работи, част конструктивна ,част архитектурна, част електро, част В и К (вътрешна и външна)

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна група в УПИ ХVI-9170732,кв.221 по плана на гр.Смолян