ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Момчиловци, обл.Смолян

Възложител:Частно лице

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Конструктивна , Архитектурна, ВиК, Ел.уредби, ОВК, Вертикална планировка

Част: „Жилищни сгради“ УПИ Ι-5.634-жилищно застрояване, кв.99