ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. София ,ул.“Странджа“ № 126

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част: Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда 3 – 5 етажа с гаражи” в УПИ VIII-3; кв.98-а; м.”ГГЦ Зона В-17