ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.София, р-н Сердика, ул.“Панагюрище“ №36

Възложител:„ПАН 36“ ООД

Част: Груб строеж

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда на три и пет етажа с магазини и офиси в първи етаж и подземни сгради.