ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Панагюрище

Възложител:„ЗАПРЯНОВИ 03“ ООД

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане от основи до „ключ“