ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.София, кв,Казичене

Възложител:„Омикс“ ЕООД

Част: Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК и ОиВ инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Търговско офисно –сервизен комплекс с бензиностанция и АГСС,КТП за тир ,открита автомивка в УПИ -153 „Казичене Запад