ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, Бул.България №2

Възложител:МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Преустройство и ремонт на „Вътрешно отделение“, Блок „Б“ на 6-ти етаж.