ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Рудозем, общ.Рудозем

Възложител: община Рудозем

Част: Топлоизолация, Дограма, ОиВ инсталация система с Ре куператор ,Ел.инсталация

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително -монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност в Културен дом – гр. Рудозем“ по проект №170 „Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом – гр. Рудозем“.