ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Мадан, общ.Мадан

Възложител:НЧ „Никола Й. Вапцаров-1997“

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане на фонтан пред читалище и детска площадка за малки деца.