ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Старосел, общ.Хисаря

Възложител:„БАЛКАНТАБАКО“ ООД

Част: Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Апарт Хотел” , „Изграждане на пицария” , включва „Пицария в ПИ 215025,землище на с.Старосел с ЕКАТТЕ 69016,община Хисаря”