ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. Мадан,кв. Шаренка

Възложител:ЕТ „Ахмед Забитев“

Част: Конструктивна , Архитектурна, ВиК, Ел.уредби, ОВК инсталации, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Къща за гости „в УПИ-I-132 по действащия план на гр. Мадан