ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Асеновград, ул.“Цар Иван Асен“ II № 99

Възложител:община Асеновград

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изпълнение на Инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Асеновград.