ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. София, р-н Възраждане, ул.“Алдомировска“ № 138-140

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част: Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда с надземни гаражи и парко места в УПИ VI-16, 17 от квартал 233, съгласно плана на гр. София.