ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Чоба, общ.Брезово

Възложител:Община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на покрив , подмяна на дограма, ремонт на читалищна зала и сцени..