ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.София,ул.”Беласица”№9

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част: Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда на пет етажа с подземни гаражи” в УПИ 1-1;кв.89-А;м.”ГГЦ Зона В-17