ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Пловдив, ул.“Ихтимански проход“ № 3

Възложител:„Боев груп 77“ ЕООД

Част: Земни работи,Груб строеж

КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Жилищна сграда с височина 9.00 м., 10.00 м., 12.00 м., 15.00 м. с два гаража, два офиса и пет паркоместа „ в, УПИ XVI-48, от кв.№ 6 – нов, № 9 – стар