ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. София ,р-н Оборище, ул.“Хр. Ковачев“ №22

Възложител:„Маунтин стар“ ЕООД

Част: Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Жилищна сграда с надземни и подземни гаражи в УПИ VIII-85 от кв.720 по плана на гр. София