ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. Смолян

Възложител:Община Смолян

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изпълнени подпорни стени, водостоци, стълбища на територията на гр.Смолян