ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, кв.Каптажа

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Укрепване на свлачище на обходен път в местността „Белия камък“