ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, Бул.България №2

Възложител:МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Направа на подход и вътрешно преустройство , съгласно изискванията на Ренгенов кабинет.