ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, кв.Устово

Възложител:„Бара груп“ ЕООД

Част: Реконструкция на сграда, всички видове довършителни работи, ВиК инсталации, Пожарогасене, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Преустройство на съществуваща сграда за електроцентрала 4,5 МW на биомаса в УПИ XVIII и УПИ XXIII, кв. 34, по ПУП на кв. Устово, гр.Смолян.