ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Хасково

Възложител:Министерство на извънредните ситуации

Част: Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК и ОиВ инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Преустройство и основен ремонт на сгради в териториална дирекция – „Гражданска защита“.