ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски

Възложител:Община Стамболийски

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на покрив , подмяна на дограма, топлоизолация на сграда, щамповани бетони за вертикална планировка.