ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Айтос

Възложител:община Айтос

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Реновиране на съществуваща детска площадка-гр.Айтос кв.63, УПИ І.