ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Виево, община Смолян

Възложител:община Смолян

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Възстановяване на цветна градина и изграждане кът за игри и отдих на децата.