ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр. Раковски

Възложител:община Раковски

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци