ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян кв.Каптажа

Възложител:ЕТ „Емил Узунски“

Част: Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК и ОиВ инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Семеен хотел в УПИ Х160 ,кв.91А гр. Смолян.