ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово

Възложител:Община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово