ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Панагюрище
Възложител:
„ЗАПРЯНОВИ 03“ ООД

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изграждане от основи до „ключ“