ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Мадан, общ.Мадан
Възложител:
НЧ „Никола Й. Вапцаров-1997“

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изграждане на фонтан пред читалище и детска площадка за малки деца.