ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, кв.Каптажа

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Укрепване на свлачище на обходен път в местността „Белия камък“