ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, кв.Устово
Възложител:
„Бара груп“ ЕООД
Част:
Реконструкция на сграда, всички видове довършителни работи, ВиК инсталации, Пожарогасене, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Преустройство на съществуваща сграда за електроцентрала 4,5 МW на биомаса в УПИ XVIII и УПИ XXIII, кв. 34, по ПУП на кв. Устово, гр.Смолян.