ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Горна Малина , общ.Горна Малина
Възложител:
Община Горна Малина

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Площадково осветление,специализирано осветление за спортни площадки, сигналноохранителна инсталация и инсталация за видеонаблюдение на Спортен комплекс Горна Малина,УПИ XXV,кв.55.