ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Момчиловци, обл.Смолян
Възложител:
Частно лице
Част:
Конструктивна , Архитектурна, ВиК, Ел.уредби, ОВК, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ

„Жилищни сгради“ УПИ Ι-5.634-жилищно застрояване, кв.99