ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски
Възложител:
Община Стамболийски

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Ремонт на покрив , подмяна на дограма, топлоизолация на сграда, щамповани бетони за вертикална планировка.