ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, Бул.България №2
Възложител:
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Направа на подход и вътрешно преустройство , съгласно изискванията на Ренгенов кабинет.