ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Чоба, общ.Брезово
Възложител:
Община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Ремонт на покрив , подмяна на дограма, ремонт на читалищна зала и сцени.