ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Айтос
Възложител:
ЦДГ „Радост“ гр. Айтос

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Извършване на основен ремонт на сграда ЦДГ „Радост „.
Топлоизолация,подмяна на дограма, ремонт на покрив.