ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Бяга , с.Исперихово ,с. Козарско ,гр. Кричим
Възложител:
Община Кричим

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга – Исперихово – Козарско – Кричим /ІІІ – 866/