ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Виево, община Смолян
Възложител:
община Смолян

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Възстановяване на цветна градина и изграждане кът за игри и отдих на децата.