ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
с.Старосел, общ.Хисаря
Възложител:
„БАЛКАНТАБАКО“ ООД
Част:
Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ

„Апарт Хотел” , „Изграждане на пицария” , включва „Пицария в ПИ 215025,землище на с.Старосел с ЕКАТТЕ 69016,община Хисаря”