ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Брезово
Възложител:
община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Реконструкция и благоустрояване на парк УПИ I – парк,кв.26 по ЗРП на гр.Брезово.