ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. Мадан,кв. Шаренка
Възложител:
ЕТ „Ахмед Забитев“
Част:
Конструктивна , Архитектурна, ВиК, Ел.уредби, ОВК инсталации, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ

„Къща за гости „в УПИ-I-132 по действащия план на гр. Мадан